Gizlilik ve Güvenlik

Site'nin "online" ziyaretçileri ile ilgili bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin uygulama ve politikalarımıza ait açıklamalar için lütfen gizlilik politikamızı okuyunuz.

Bu Site'de yer alan fonksiyonların kesintisiz veya hatasız olduğuna, bu Site'nin veya sunucusunun virüs veya başka zararlı parçalar içermediğine dair bir garanti verememekteyiz. Bu bağlamda ihmal de dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak kaydıyla hiçbir koşulda Candan Ünal'ın ya da tali firmalarının ya da ilişkili diğer firmaların bu Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal ve diğer yol açılabilecek zararlardan sorumlu değiliz. Bu Site'yi kullanmakla herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Candan Ünal'ın sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

Bu anlaşma T.C. yasalarına uygun olarak yürütülecektir. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün yasalar veya öngörülen diğer merciiler tarafından geçersiz addolunması ve bu nedenle uygulanamaz hale gelmesi halinde, diğer maddelerin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

Gizlilik Politikası

Bu Site, Candan Ünal tarafından işletilmektedir. Bu "online" gizlilik politikası Site'den ulaşabileceğiniz hizmetler vasıtasıyla toplayabileceğimiz bilgiler ve bu bilgilerin kullanımı hakkında sizi bilgilendirmektedir. Hizmetlerimizi kullanarak ve Site’mize girerek, zaman zaman tarafımızdan değiştirilebilecek bu politikada tarif edilen bilgi toplama ve kullanma yöntemlerini kabul etmektesiniz. Gizlilik politikamızda herhangi bir güncelleme veya değişiklik olup olmadığını görmek için Site’yi her ziyaretinizde kontrol etmelisiniz.